Vizyon Misyon

MİSYONUMUZ

Anabilim Dalımız; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vererek, Enerji ve Yenilenebilir Enerji alanlarında araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir. Bu kapsamda, Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerini belirleyebilen, bu potansiyeli hareket geçirip ulusal güç haline getirecek teknolojiler üretebilen ve bu teknolojileri kullanabilen uzmanların yetiştirilmesidir.

 

VİZYONUMUZ

Anabilim Dalımız; Enerji ve Yenilenebilir Enerji alanlarında, evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir anabilim Dalı olmayı hedeflemektedir.

Temel Değerler

Anabilim Dalı;

 • Katılımcı olmayı,
 • Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı,
 • Mükemmelliği,
 • Üretkenliği,
 • Yenilikçiliği,
 • Yaratıcı düşünmeyi,
 • Akademik özgürlüğü,
 • Etik kurallara uygunluğu,
 • Kaliteyi,
 • Öğrenci odaklılığı,
 • Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı,
 • Geleceğe ışık tutmayı ve
 • İş tatminini geliştirmeyi
  temel ilkeleri olarak benimsemiştir.