Araştırma Alanları

YEN ABD’nin başlıca çalışma ve araştırma alanları:

1.     Güneş Enerjisi ve Teknolojileri

2.     Biyokütle Enerjisi ve Teknolojileri

3.     Gazlaştırma ve Piroliz İşlemleri Teknolojileri

4.     Hidrojen Enerjisi

5.     Yakıt Pilleri ve Yakıt Pilleri Teknolojileri

6.     Rüzgâr Enerjisi ve Teknolojileri

7.     Jeotermal Enerji ve Teknolojileri

8.     Hidro Enerji ve Teknolojileri

9.     Enerji Yönetimi ve Verimliliği

10.  Diğer Enerji Kaynakları ve Teknolojileri

11.  Deniz- Okyanus Enerjisi

12.  Dalga Enerjisi