Anabilim Dalı Tanıtım

Yenilenebilir Enerji (Mühendisliği ya da Uzmanlığı) Anabilim dalı (Disiplinler Arası Program), Enerjiye olan talebin çok hızlı artışı, kaynakların hızlı tükenmesi, çevresel orunlara çözüm ile yeni kaynak arayışları sonucu doğan ve temel mühendislik bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu bu alanlarda karşılaşılan sorunların çözümüyle uğraşan bir bilim dalıdır. Son yıllardaki hızla gelişmeler doğrultusunda, 21. yüzyılda, Yenilenebilir Enerji Mühendisliği,  insanlığın hızlı bilimsel, teknolojik ve sosyoekonomik gelişimi için anahtar bir araç olarak görülmektedir. Günümüzde Yenilenebilir Enerji Mühendisliği, mühendisliğin, birçok dalı ile temel bilim dalları ile toplumun sorunlarına çözüm üretmektedir. Yenilenebilir Enerji Mühendisliği,  alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde enerji sektöründe yeni teknolojiler üretilmekte, yeni yöntemler geliştirilmekte olan teknolojiler hızla ekonomiye kazandırılmaktadır.

 

Yenilenebilir Enerji Mühendisliği eğitimi ile kazandırılan beceriler aşağıda belirtilen teknolojilerin üretildiği ve hizmetlerin verildiği enerji sektörlerinde uygulama alanı bulmaktadır.

•             Güneş Enerjisi Santralleri ve sahaları (GES)

•             Jeotermal Enerji Santralleri ve Sahaları (JES)

•             Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Sahaları (HES)

•             Biyokütle Enerji Santralleri ve Sahaları  (BES)

•             Dalga Enerji Santralleri ve Sahaları (DES)

•             Yakıt Hücreleri, Enerji Dönüşüm ve Depolama Sistemleri Geliştirilmesi

•             Alternatif, Geleneksel, Nükleer ve Yeni Enerji Kaynakları

•             Yukarıda sayılan alanlarda Ar-Ge yapan ve Teknoloji geliştiren kuruluşlarda.

 

Bu nedenle, Yenilenebilir Enerji Mühendisliği yüksek lisans programını tamamlayacak kişilerin yapacakları veya yapabilecekleri işler arasında, Enerji santralleri için yer, ekipmanı seçimi ve kurulumu, malzeme testleri, teknoloji geliştirilmesi ve üretimi sayılabilir. Ayrıca bu yeni ve akademik kariyer olanaklarının yanı sıra:  Enerji, Makine, Tekstil, Gıda, Çevre, Kimya, Proses, Tarım sektöründen Ormancılık sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, özel ve kamu kuruluşlarında, üniversiteler ile özel araştırma ve Ar-Ge merkezlerinde, Enerji üretim tesislerinde ve hatta askeri kuruluşlar ile ithalat-ihracat şirketlerinde görev alabilmeleri mümkündür.

 

Ülkemizde, yetişmiş insan gücünün yönlendirilmesi ve özellikle ülke gelişmişliğinin bir göstergesi olan Yenilenebilir Enerji Mühendisliği alanına yoğunlaşmış bilimsel çalışmaların maddi ve motive bakımından desteklenmesi önem taşımaktadır.  Yenilenebilir Enerji Mühendisliği yüksek lisans programının amacı, Yenilenebilir Enerji ve Temiz Enerji gibi çeşitli alanlarda karşılaşılan bilimsel ve endüstriyel sorunlara çözümler arayan bir disiplinler arası zeminin yaratılması için enerji bilgisini, bilim ve mühendisliğin temel ilkeleriyle bütünleştirmektir. Aynı zamanda, lisansüstü eğitim programımızın mezunlarını, her şeyden önce ülke ekonomisine öncelikle, enerji, makine, tekstil, kimya, proses, çevre, tarım ve orman sektörüne kadar çok yaygın alanlarda büyük ve olumlu katkılarda bulunmaları, kaliteli, çevreye saygılı, mesleki etik değerleri uygulayan ve değişime açık Yenilenebilir Enerji Yüksek Mühendisi (Yada 2. ci ve 3.cü gruptan öğrenciler için Yenilenebilir Enerji Uzmanı) olarak yetiştirmek ise temel ilkemizdir.