Hakkımızda

Ülkemizde, yetişmiş insan gücünün yönlendirilmesi ve özellikle ülke gelişmişliğinin bir göstergesi olan Yenilenebilir Enerji Mühendisliği alanına yoğunlaşmış bilimsel çalışmaların maddi ve motive bakımından desteklenmesi önem taşımaktadır. Yenilenebilir Enerji Mühendisliği yüksek lisans programının amacı, Yenilenebilir Enerji ve Temiz Enerji gibi çeşitli alanlarda karşılaşılan bilimsel ve endüstriyel sorunlara çözümler arayan bir disiplinler arası zeminin yaratılması için enerji bilgisini, bilim ve mühendisliğin temel ilkeleriyle bütünleştirmektir. Aynı zamanda, lisansüstü eğitim programımızın mezunlarını, her şeyden önce ülke ekonomisine öncelikle, enerji, makine, tekstil, kimya, proses, çevre, tarım ve orman sektörüne kadar çok yaygın alanlarda büyük ve olumlu katkılarda bulunmaları, kaliteli, çevreye saygılı, mesleki etik değerleri uygulayan ve değişime açık Yenilenebilir Enerji Yüksek Mühendisi (Yada 2. ci ve 3.cü gruptan öğrenciler için Yenilenebilir Enerji Uzmanı) olarak yetiştirmek ise temel ilkemizdir.

Sayısal Veriler